Kategorija: Kultura, Muzeji

Tra 1

Preživjeti grad

U utorak, 2. travnja 2013. u 19 sati, u Muzeju grada Splita, otvoriti će se izložba "Preživjeti grad".

Preživjeti grad

Organizator izložbe je Muzej grada Splita, a kustos izložbe i autor predgovora kataloga je novinar i likovni kritičar Sandi Vidulić. 

Preživjeti grad je projekt-izložba koja se sastoji od tri samostalne fotografske izložbe Borisa Cvjetanovića, Rina Efendića i Marka Ercegovića, a istovremeno se odvijaju u tri prostora Muzeja grada Splita (Papalićeva 1, Dioklecijanova bb i u Galeriji Emanuel Vidović, Poljana kraljice Jelene bb). 

Izložba sugerira kako je grad postao mjestom koje treba preživjeti, nakon što su drastično smanjena očekivanja da bi (bar u dogledno vrijeme) mogao postati primjeren potrebama svojih korisnika. 
Autori koji izlažu reagiraju u rasponu od ironije do empatije, sa tri ciklusa fotografija koja nisu izvorno nastala za ovu izložbu, ali predstavljaju njihove odgovore na pokušaj da se - bez gorčine i lažnog optimizma - tematizira podnošenje grada nakon gubitka nade da će on biti bolje mjesto za život. 

Cvjetanović, Efendić i Ercegović spadaju među najznačajnije autore suvremene hrvatske fotografije. Odlikuje ih promišljen pristup urbanim temama, u kojem kroz naoko sporedne detalje precizno iskazuju višestruke slojeve značenja i kontradikcije. U sklopu zajedničke izložbe Preživjeti grad Cvjetanović prikazuje ciklus Priroda i grad, izlagan u zagrebačkoj Galeriji Kaj i u Veloj Luci na Korčuli. 

Efendićev Subnational Geographic predstavljen je u Anconi, a Ercegovićev odabir radova pod nazivom Pokazujem dosad je izlagan u Parizu i Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Sve fotografije se po prvi put pokazuju u Splitu, a Efendićev ciklus se premijerno izlaže u Hrvatskoj. 

Sva tri izložbena prostora se otvaraju u utorak, 2. travnja 2013. Izložba "Preživjeti grad" ostaje otvorena do 30. travnja 2013. 

Comments

Tags: preživjeti grad, muzej grada,