O nama

Dugo vremena smo razmišljali kako još bolje perdstaviti naš grad kao jedno od najatraktivnijih turističkih, kulturnih i sportskih odredišta na Mediteranu.

Oglašavanje

Cilj uspostavljanja ovog portala je promijeniti dosadašnju percepciju grada Splita kao prvenstveno tranzitnog centra u viđenje grada kao destinacije kulture gdje ljudi dolaze da bi doživjeli 'nešto novo' i posebno, jer uobičajeni odmor, za vrijeme kojeg se uglavnom nude sunce i more mogu dobiti u većini gradova na Mediteranu.

Specifičnost Splita upravo je u tome da on predstavlja spoj sunca, mora i jedinstvene povijesti, s bogatom kulturnom baštinom i tradicijom. U tom smislu je predstavljanje splitske kulturne baštine (čiji temelj je u gradskoj povijesnoj jezgri čiju okosnicu čini Dioklecijanova palača) podloga za istinski doživljaj duha vremena koje je prošlo i koje je nastavlja živjeti u današnjici.

Svaki grad ima svoju povijest, kulturna obilježja i tradiciju, ali nijedan grad na svijetu nema palaču staru preko 1700 godina - carsko sjedište koje na samoj obali oplakuje Mediteran. Kojem je u neposrednoj blizini glavni grad rimske provincije Dalmatiae - Salonae. Salona koja je još od 4. st. prije Krista, grad - preteča urbanog života na prostoru današnjeg Splita i koji i danas živi unutar zidina same Dioklecijanove palače. Prije nego smo odlučili pokrenuti projekt SPLITCULTURE istražili smo motive, želje i potrebe modernog - kulturnog turizma i turista i nadamo se da će turisti iz svoga doma steći vjeran utisak o posebnosti i osobnosti Splita, a time i poželjeti doći, vidjeti i uvjeriti se da ih virtualni dojam nije prevario.

Našim sugrađanima otvaramo prostor za aktivnu suradnju radi što veće i kvalitetnije zastupljenosti kulturnih sadržaja u medijskom prostoru. Nadamo se da ćemo biti dovoljno poticajni da privućemo vašu pažnju i suradnju.

Redakcija

Impressum

Ideja i realizacija: "CVIT MEDITERANA"
Adresa: Rendićeva 43, 21 000 Split
Telefon: +385.21.384.913