Kategorija: Kultura, Muzeji

Sij 22

Noć muzeja

Noć muzeja u Splitu će se u petak 25.01. od 18 sati do jedan sat poslije ponoći održati u 14 muzeja i galerija

Noć muzeja

ARHEOLOŠKI MUZEJ SPLIT
Zrinsko-Frankopanska 25
tel. 021 329 340
18.00 – 01.00 
Struĉna vodstva po stalnom postavu
20.00 otvaranje izloţbe Figurae Veneris autorice Jelene Jovanović
21.00 – 00.00 glazba po odabiru Damira Duplanĉića, radijskog voditelja emisije Izgubljena 
generacija, dar gradu Splitu
Prodaja muzejskih publikacija po sniţenim cijenama

ATELJE VASKO LIPOVAC 
Vukovarska 8a 
tel. 021 347 955 
18.00 – 01.00 
18.00, 20.00, 22.00 izloţba Otvoreni atelje Vaska Lipovca, razgledavanje uz razgovor o 
umjetnikovom opusu 
19.00, 21.00, 23.00 filmski program: IzmeĎu Kista i dlijeta – TV film o Vasku Lipovcu, HTV, 
1998., 30', Arhivski video materijal 1959-1971, 15' 
23.00 – 01.00 druţenje uz glazbu 

ETNOGRAFSKI MUZEJ SPLIT
Severova 1 
tel. 021 344 164
20.00 otvorenje izloţbe pod nazivom  Krpa, krpa, krpica… S patchwork prekrivačima preko 
Amerike do Dalmacije kustosice Ide Jakšić

GALERIJA EMANUEL VIDOVIĆ
Poljana kraljice Jelene bb
tel. 021 360 15518.00 – 01.00
Stalni postav Galerije Emanuel Vidović
Izloţba Vinko Bavčević – Donacija
18.00 Struĉno vodstvo po stalnom postavu 
Prigodna prodaja muzejskih publikacija i suvenira

GALERIJA IVANA MEŠTROVIĆA, MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA
Šetalište Ivana Meštrovića 46
tel. 021 340 800
18.00 – 01.00
Izloţba Meštrović kod Rodina: Hrvatska ekspresija, koju su Muzeji Ivana Meštrovića u 
suradnji s Musée Rodin iz Pariza s priredili u sklopu Festivala Hrvatske u Francuskoj od 17. 
rujna 2012. do 13. sijeĉnja 2013.
19.00, 21.00 i 23.00 prezentacija kataloga i predavanje uz projekciju fotografija
Prigodna prodaja kataloga i plakata te razglednica s izloţbe
Izloţba Hrvatska suvremena skulptura iz zbirke Branka Ruţića koja je ostvarena u suradnji s 
Galerijom Ruţić, Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda  
Predstavljanje publikacije uz izloţbu
20.00 i 22.00 vodstva kroz izloţbu 

GALERIJA STUDIO NARANČA
Majstora Jurja 5
tel. 021 344 188
Izloţba Nova apstrakcija – grafike, ulja na platnu i keramika Ede Murtića

HRVATSKI POMORSKI MUZEJ
Glagoljaša  18
tel. 021 347 346
18.00 – 01.00 
Struĉna vodstva po stalnom muzejskom postavu – trgovaĉko i vojno pomorstvo
Izloţba Zavjetni darovi pomoraca-makete brodova
19.00 predavanja i razgovor s posjetiteljima o parobrodarstvu na Jadranu, stvaranju 
Hrvatske ratne mornarice 1991. godine, Viškom boju 1866. godine, pulenima i povijesti
splitske brodogradnje
Predavanja će se odrţati višekratno.
Prigodna prodaja muzejskih publikacija

KUĆA SLAVE SPLITSKOG ŠPORTA
Getaldićeva 13, Osjeĉka 11 (Sportska dvorana Gripe)
tel. 021 458  624
18.00 – 01.00 
Druţenje s poznatim splitskim sportašima i sportskim djelatnicima, sudjeluju: Damir Šolman,
Rato Tvrdić, Ţeljko Jerkov, Zlatko Vujević, Draţen Muţinić, Stanko Poklepović, Mišo Asić, 
Deni Lušić, Milivoj Bebić, ĐurĊica Bjedov i drugi.
Projekcija filmova na video platnu iz povijesti splitskog sporta
Na prigodnim listićima posjetitelji će moći dobiti autograme poznatih sportaša

MULTIMEDIJALNI KULTURNI CENTAR SPLIT
Savska bb
tel. 021 537 449
20.00 otvaranje izloţbe Milijane Babić Traţim posao / Looking for work 

MUZEJ GRADA SPLITA
Papalićeva 1
tel. 021 360 171
18.00 – 01.00 
Stalni postav Muzeja grada Splita
Izloţba Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Pius Felix Invictus Augustus i njegova palača u
Splitu
18.00 – 20.00 edukativni programi Muzeja grada Splita
18.30 Predstavljanje knjige Gorana Borĉića Zbirka oruţja Muzeja grada Splita
Prezentacija športskog maĉevanja Maĉevalaĉkog kluba Split iz Splita
Virtualna izloţba Kroz zbirku oruţja Muzeja grada Splita, cjeloveĉernja projekcija  
20.00 struĉno vodstvo po stalnom postavu 
21.00 glazbeni program
Prigodna prodaja muzejskih publikacija i suvenira

MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT
Šetalište I. Meštrovića 18
tel. 021 323 901
18.00 – 01.00
Stalni muzejski postav: Arhiv u kamenu, Starohrvatska riznica  
Izloţbe:
18.00  Crkvine – Cista Velika, razgledavanje izloţbe u pratnji autora Ljubomira Gudelja 
19.00  Srednjovjekovna arheološka baština otoka Brača, razgledavanje izloţbe u pratnji 
autora Hrvoja Gjurašina  
Filmski program:
Izbor iz programa 2. meĎunarodnog festivala arheološkog filma:
20.00  Prvi Europljani, Axel Clévenot,  47’
21.00 Dioklecijanovi podrumi, Hrvoje Jelavić-Šako,  29’  
Glazbeni program:
22.00 – 23.00  Mediteranski šansonijerski mozaik u izvoĊenju ĉlanova udruge Prokultura i
Prijatelja šansone, klavirska pratnja: maestro Jurica Karuza

PRIRODOSLOVNI MUZEJ I ZOOLOŠKI VRT
Poljana kneza Trpimira 3
tel. 021 322 988
18.00 – 01.00
Izloţbe:
Malakološke zbirke obitelji Bakotić
Ptice močvara,  izloţba dermoplastiĉnh preparata ptica iz fundusa Muzeja
Ratnici podzemlja – izloţbom se prikazuje dio špiljske recentne (kukci, škorpioni, šišmiši, 
ĉovjeĉja ribica...) i fosilne faune (fosilizirani ostaci kraljeţnjaka – sisavaca iz fundusa 
Prirodoslovnog muzeja) 
Projekcije dokumentarnih filmova:
19.00-19.30 i 21.30-22.00 filmovi autora Daniela Krstulovića Opare o dalmatinskim špiljama 
(3 filma u trajanju po 5 minuta) 19.30-21.00 i 22.00-23.30 film Wernera Herzoga Cave of Forgotten Dreams, u trajanju od 90 
minuta

STARA GRADSKA VJEĆNICA
Narodni trg (Pjaca)
18.00 – 01.00
Patina očevine, izloţba autora Damira Mandete Vrdoljaka

ZVJEZDANO SELO MOSOR
A. B. Šimića 50
tel. 098 217 849
Zvjezdarnica Zvjezdanog sela Mosor udaljena je od Splita 20 kilometara, u pravcu 
sjeveroistoka, a nalazi se u selu Gornjem Sitnom. Do zvjezdarnice se moţe doći osobnim 
automobilom u pravcu Split-Ţrnovnica-Gornje Sitno (obratiti pozornost na putokaze!). Od 
glavne ceste, s mjesta na kojemu se nalazi i postaja autobusa gradskog prijevoza (br. 28), 
odvaja se prilazni put u duţini od 3 km do objekta ZSM-a, na nadmorskoj visini od 700 
metara.
Noć zvijezda
18.00 razgledavanje postava Muzeja tehniĉke kulture
18.30 lutkarska predstava u izvedbi djece polaznika lutkarskog programa djeĉjeg              
vrtića Radost ,voditeljice Ivanka Budimir i Zora Vuković  
19.00 otvorenje izloţbe fotografija Meteorološki kontrasti 3, udruge Crometeo
19.30 ĉitanje i recitiranje odabranih ulomaka iz knjiga za djecu i odrasle, sudjeluju uĉenici 
OŠ Ţrnovnica
20.00 cabaretski recital u izvedbi Anamarije Fabijanić i Tanje Veţić, autorica emisije Radio 
cabaret na Radio Splitu
20.30 zvjezdani prizori iz predstave Miljenko i Dobrila, a gdje smo ja i ti, redateljice Marice 
Grgurinović, u izvedbi Kaštelanskog kazališta
21.00 nastup klape DVD-a Ţrnovnica - Sveti Florijan
21.30 ĉitanje poezije i proze, sudjeluju: Lidija Florijan, Marica Grgurinović, Dragan Kovaĉ i 
Renato Baretić
22.00 francuske šansone u izvedbi Mirelle Meić
22.30 popularno predavanje astronoma-animatora ZSM-a Zorana Kneza, s temom Veliki 
teleskopi sutrašnjice
23.30 promatranje neba s terase i iz velike kupole zvjezdarnice, uz uporabu teleskopa
24.00 Astro-party
Zvjezdarnica Zvjezdanog sela Mosor bit će otvorena od 18.00 do 1.00 sat.

Comments

Tags: noć muzeja split,