Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

Salona

Salona

Tražimo li začetke grada Splita, moramo krenuti od Salone, grada nedaleko od palače koji je postojao 5 st. prije početka izgradnje same palače.
Salona, nekadašnja metropola stare rimske provincije Dalmacije, smještena je šest kilometara sjeverno od Splita u današnjem Solinu.
Njen povoljan geografski položaj na sredini istočne jadranske obale i smještaj u dnu zaštićenog Kaštelanskog zaljeva, uz deltu rijeke Salon (danas Jadro), te dobra cestovna povezanost s unutrašnjosti, uvjetovali su brz i nesmetan razvoj grada.
Salona je imala 60 000 stanovnika i bila je četvrti po veličini grad u Rimskome Carstvu Značajno razdoblje u razvoju grada bila je vladavina cara Dioklecijana koji je nedaleko Salone sagradio veličanstvenu palaču u koju se povlači nakon abdikacije 1. maja 305. godine, od kada se računa postojanje grada Splita.
U njegovo vrijeme grade se mnoge monumentalne građevine, obnavljaju forum, hramovi i terme te dograđuje amfiteatar.
U njoj su cvale civilizacija, kultura i umjetnosti o čemu svjedoče danas tek ruševine gradskih zidina.
Salona je cvala i nakon krščanstva 313.god. kada je njezin mučenik biskup Dujam prihvačen kao zaštitnik grada (kojeg je car Dioklecijan dao pogubiti).
Postala je od 4.-6.st. središte krščanstva u ovim krajevima.
Ta sjajna i bogata Solona porušena je navalom Avara i Slavena u prvoj polovici 7.st., vjerojatno oko 640. God., a preživjeli Salonitanci pobijegli su na otoke ili se zaklonili unutar čvrstih zidina Dioklecijanove palače.
Tako se prostrana palača moćnoga cara pretvorila u grad Spaletum, poslije nazvan Split, što je jedinstveni primjer u povijesti u urbanizma.
Zahvaljujući izbjeglim Salonitancima, koji su zaklon našli unutar sigurnih zidina Dioklecijanove palače postepeno se razvijao grad Split.

Comments