Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

Riva

Riva

Prvu monumentalnu rivu, na mjestu postojeće, gradi rimski car Dioklecijan pod kraj 3. i početkom 4. stoljeća. Ta je riva imala dugački obalni zid i prema jugu blago nagnutu platformu. 

Zid je bio izgrađen u slogu opus quadratum, od obrađenih kamenih blokova podrijetlom iz rimskih kamenoloma na otoku Braču. 
Protezao se na udaljenosti od 12, 40 m od južnog pročelja Palače, po svoj prilici čitavom dužinom od jugozapadne do jugoistočne kule.
Arheološkim iskopavanjima otkriven je njegov, više ili manje sačuvani dio, zapadno od ulaza u podrume Palače do pred jugozapadnu kulu. 
Plato južno od zida bio je načinjen od vrste rimskog građevinskog lijeva, tzv. opus caementitium, a služio je u praktične svrhe za iskrcavanje tereta ili istezanje manjih brodova i splavi. 
Prvi popravci toga platoa uslijedili su na prijelazu kasne antike u rani srednji vijek. Kao slobodna srednjovjekovna komuna Split se služio postojećom Dioklecijanovom rivom, gdje se tada događaju provizorne građevinske intervencije, a možda artikulira i obalni mandrač. 
Tek je Venecija, prva poslije Dioklecijana, u razdoblju nakon 1450., a prije 1600. godine, prišla većem graditeljskom zahvatu na istom prostoru pred Palačom, ali i šire prema zapadu izgradnjom Kaštela, kasnije i izgradnjom istočnijeg Lazareta. Tada se gradi čvrsti obalni zid prema moru, a prostor prema Palači zasipa zemljanim nasipom. Venecijanska obala bila je preteča kasnijoj urbanizaciji Rive, tj. podloga za njezina naredna širenja prema jugu i zapadu u vrijeme francuskog maršala Marmonta.

Comments