Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

Palača Grisogono-Cipci

Među stupovima glavnog trga Dioklecijanove palače- Peristila, utisnula se Palača Grisogono-Cipci.
Na ovoj palači možemo pratiti niz slojeva gradnje počevši od kasnoantičkog koje pripada Dioklecijanovoj palači, pa sve preko romaničkog, kasnogotičkog, renesansnog i baroknog.
Obitelj Grisogono je najstarija živuća obitelj u Dalmaciji.
U 14. Stoljeću sjeverni dio palače kupila je splitska obitelj Cipci i obnovila taj dio u gotičkom stilu.

Comments