Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

D’Augubio

Palača D’Augubio pripadala je poznatoj splitskoj trgovačkoj obitelji D’Augubio. Ističe sa raskošnim portalom koji vodi prema unutrašnjem dvorištu u kojem su stanari mogli tražiti zaklon od sunca unutar male dvorišne lože. Pogledom na prozore u dvorištu raspoznaju se različite faze gradnje ove plemićke kuće-gotička i renesansna.

Comments