Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

Palača Ciprijana de Ciprijanisa

Na uglu pjace stoji Palača Ciprijana de Ciprijanisa iz 1394. godine.
Palaču krasi reljef s prikazom sv. Antuna opata, a uz sveca je i maleni lik samog vlasnika u stavu molitve.
Na prvom katu nalaze se skladne kasnoromaničke heksafore (šesterodijelni prozor) s dvostrukim stupovima.

Comments