Kategorija: Kultura, Muzeji

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika

Jedini muzej u Hrvatskoj osnovan s jedinstvenom zadaćom da istražuje, skuplja, predstavlja i proučava ostatke materijalne i duhovne kulture Hrvata iz razdoblja srednjeg vijeka, od 7. do 15. stoljeća, poglavito iz vremena ranosrednjovjekovne hrvatske države od 9. do 12. stoljeća.
Pod nazivom Prvi muzej hrvatskih spomenika utemeljen je u Kninu 1893., a za vrijeme Drugog svjetskog rata preseljen je najprije u Sinj, a zatim na Klis i u Split. Od 1976. arheološko blago čuva i izlaže u reprezentativnom zdanju.
Raspolaže s fondom od oko 20.000 predmeta, a svojom zbirkom ranosrednjovjekovne pleterne i figuralne plastike te množinom latinskih starohrvatskih epigrafskih spomenika spada među najveće zbirke takve vrste u Europi.
Epigrafski spomenici od 9. do 12. stoljeća na kojima su uklesana imena hrvatskih vladara te svjetovnih i crkvenih dostojanstvenika predstavljaju najstariji hrvatski arhiv, "arhiv u kamenu".

Comments