Kategorija: Doživljaj, Znamenitosti

Katedrala sv.Dujma

Katedrala sv.Dujma

Carev mauzolej izvana je oktogonalnog, a iznutra kružnog oblika.
Unutrašnjost krasi osam korintskih stupova od crvenog granita nad kojima je smješteno još osam manjih.
Na vijencu između stupova nalaze se reljefni prikazi lova, maske i ljudske glave.

Najvažnija su dva ljudska lika za koje se vjeruje da su prikazi cara Dioklecijana i njegove žene Priske.
Kupola mauzoleja zidana je od opeka slaganih u obliku lepeza.
U središtu se nalazio Dioklecijanov sarkofag načinjen od crvenog vulkanskog kamena-porfira.
Pretpostavlja se da je sarkofag nasilno razbijen, a u dvorištu Arheološkog muzeja u Splitu pronađeni su ulomci koji bi mu možda mogli odgovarati.
Kršćani su mauzolej pretvorili u crkvu, a kasnije postaje katedrala posvećena sv. Mariji.
Od ranog srednjeg vijeka sve češće se naziva imenom sv. Dujma, solinskog mučenika i zaštitnika Splita.
Unutrašnjost je zadobila izgled sakralnog prostora i vremenom se mijenjala.

Vratnice splitske katedrale Izradio ih je u 13.st. domaći majstor, Andrija Buvina. Izrezbarena su od orahova drva, u 28 polja prikazane su scene iz Kristova života.

Oltari u katedrali desni bočni oltar bio je posvećen sv.Dujmu, a načinio ga je Bonino iz Milana u 15. st.
Nešto kasnije nastao je lijevi bočni oltar sv. Staša, djelo Jurja Dalmatinca.
Nad sarkofagom je prikaz sveca s mlinskim kamenom oko vrata.
Središnji reljef na sarkofagu prikazuje bičevanje Krista. U sjevernoj niši, lijevo od ulaza, nalazi se novi oltar sv. Dujma iz 18. st.
Tu su iz starog oltara prenesene moći sveca. Najljepši dio je reljefni prikaz mučeničke smrti sv.Dujma u duhu rokokoa.

Propovjedaonica je smještena na samom ulazu u katedralu. Smatra se da je nastala u 13. st. Nosi je šest mramornih stupova. Na vrhu se nalazi orao koji je služio kao stalak za svete knjige. 

 
Korska sjedala je u drvu izradio nepoznati majstor polovicom 15.stoljeća. Sastoje se od dvije izvrsno sačuvane klupe bogato ukrašene romaničkim ukrasima i ljudskim likovima.
 
Riznica katedrale smještena je u zgradi sakristije, dograđene s jugoistočne strane.
Sadrži bogatu zbirku church objects kao što su: stari rukopisi, liturgijski predmeti od srebra i zlata, srednjovjekovne ikone i staro crkveno ruho.
Posebno je značajan najstariji splitski evanđelistar iz 7.-8. st. i Historia Salonitana, kronika splitske crkve koju je u 13.st. napisao splitski arhiđakon Toma.
U srednjem vijeku kripta mauzoleja pretvorena je u crkvu sv. Lucije.

Zvonik katedrale Građen je od 13.-16.stoljeća.
Zbog trošnosti potpuno je obnovljen u 19.st.
Neke od izvornih skulptura sa zvonika čuvaju se u Muzeju grada Splita.
Dva lava u prizemlju zvonika čuvaju ulaz u katedralu. Iznad dvaju ulaza u zvonik nalaze se reljefni prikazi Navještenja i Rođenja Kristova.
Zvonik katedrale sv.Duje je jedna od građevina po kojoj je Split prepoznatljiv.

Comments