Kategorija: Kultura, Događanja

Gradska knjižnica Marko Marulić

Gradska knjižnica Marko Marulić

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu središnja je narodna i matična knjižnica za narodne i školske knjižnice Splitsko - dalmatinske županije. Utemeljena je 1951. godine, pod nazivom Posudbena biblioteka. Od samog početka najbrojnija korisnička skupina bili su učenici osnovnih i srednjih škola, zbog čega je 1955. godine otvoren prvi Dječji odjel. Godine 1962. Knjižnica mijenja ime u Narodna knjižnica u Splitu, a 1993. g. dobiva današnji naziv Gradska knjižnica Marka Marulića.

Odlukom Vlade RH 2004. godine Knjižnici je dodijeljen prostor (2800 m2) bivšeg vojnog objekta u središtu Grada za smještaj Središnje knjižnice. Postojeća zgrada je lokacijom, površinom i fleksibilnim tlocrtnim dispozicijama odgovarala potrebama knjižnice, pa se nakon što je dobivena sva potrebana dokumentacija, pristupilo njenoj rekonstrukciji i adaptaciji. U zadanim gabaritima i prostornim cjelinama, zgrada je rekonstruirana uz minimalne preinake, a u suglasju s novom funkcijom gradske knjižnice. Nova zgrada središnje knjižnice otvorena je 23. siječnja 2008. 
U okviru zacrtanog razvojnog plana, Knjižnica je 2006. g. dobila i tri nova ogranka u gradskim predjelima Brodarica (310 m2), Ravne njive (180m2) i Žrnovnica (200 m2). 
Knjižnice Brodarica i Ravne njive otvorene su krajem 2007. godine. S novootvorenom Knjižnicom Žrnovnica, Gradska knjižnica ima u svojoj mreži 10 ogranaka. Ovdje valja naglasiti i činjenicu da su od 2000. godine do danas, svi gradski ogranci temeljito renovirani.

Comments