Kategorija: Kultura, Galerije

Crikvine-Kaštelet

Crikvine-Kaštelet

Nedaleko od Galerije Ivana Meštrovića u Splitu nalazi se Kaštelet-Crikvine, negdašnji ljetnikovac obitelji Capogrosso, sagrađen početkom 16. stoljeća.
Izvorno zamišljen kao kuća za odmor obitelji poznatih splitskih plemića, te kao mjesto mogućeg skloništa za vrijeme turske opasnosti.
Građevina je tijekom povijesti trpila mnoge funkcije.
Tako je iznajmljena kao radionica štaviteljima kože, mastioničarima sukna, a neko je vrijeme bila čak i lazaret za raskuživanje.

Godine 1939. poprilično zapušten kompleks kupuje Ivan Meštrović kako bi u blizini svoje reprezentativne palače kreirao mnogo intimniji prostor namijenjen izlaganju svojih djela.
Istom je kompleks kupljen, Ivan Meštrović, u suradnji s arhitektom Haroldom Bilinićem (s kojim ostvaruje i svoju splitsku palaču, te niz drugih arhitektonskih projekata), započinje adaptaciju kompleksa, osobito njegova zapadnog dijela.
U zatečenu situaciju interpolira crkvu Sv. Križa, odnosno restrukturira dvorište sa zapadne strane, postavljajući unutar njega ophodni trijem s inačicom dorskih stupova.
Svojevrsni početak promišljanja tog Meštrovićeva ambijenta bilo je samo pet drvenih reljefa budućeg ciklusa kristološke inspiracije te veliko drveno raspelo.

Sakralnu novozavjetnu temu prepoznajemo kao vrlo važnu u opusu Ivana Meštrovića.
Susrećemo je već u njegovim dječačkim umjetničkim nastojanjima.
Međutim, nakon odlaska na akademsko školovanje u Beč ona sasvim nestaje.
Aktualizira se ponovno tek 1913. godine, te od tog trenutka postaje konstantom cijeloga Meštrovićeva umjetničkog vijeka.

Cijeli ciklus, komponiran od 28 drvenih reljefa i inspiriran Kristovim životom,stvaran je u vremenskom rasponu nešto većem od četiti desetljeća, te čini jedinstvenu pojavu u cjelokupnom korpusu umjetnosti 20. stoljeća.
Prostor same crkve Sv. Križa, unutar kojega su smješteni reljefi, posvećen je te namijenjen misnim obredima, i to na staroslavenskom jeziku, što je bila želja samog Ivana Meštrovića.
Cjeloviti kristološki ciklus, osim reljefa koji su tada bili pohranjeni u Splitu, prvi je put predstavljen javnosti 1950. godine u Hendricks Chapel, College of Fine Arts Syracuse University.
Nakon dopremanja u domovinu potkraj 1953. godine, ciklus je iduće godine instaliran u crkvu Sv. Križa.
Iako stilski neujednačenih i likovnom kvalitetom različitih djela, taj zaokruženi dio opusa Ivana Meštrovića danas je unikum u hrvatskoj povijesti umjetnosti.
Istočni dio Kašteleta-Crikvina sa starijom kapelom Gospe od Dobrog Savjeta, kojoj se adaptacijom pridružuje loža s kamenim inventarom, također se sadržajno veže za kiparovo osmišljavanje prostora, odnosno čini nedjeljivu cjelinu s kompleksom.
Spoj izvorne višestoljetne gradnje i novijih kiparovih intervencija, izvrsno uklopljeni u mediteranski pejsaž južne padine Marjana, čine kompleks Kašteleta-Crikvina drugačijim, intimnijim dijelom doživljaja grada Splita.

Comments