Kategorija: Kultura, Događanja

Velj 3

Improvizacija plesa i pokreta

Udruga Teatar od soli u Galeriji Praktika u Klubu Kocka od 4. do 8.2.2013. organizira radionicu Improvizacija plesa i pokreta.

Improvizacija plesa i pokreta

Rad je osmišljen kao umjetničko istraživanje i stvaranje umjetničkog djela koje nastaje u momentu tu sada. Tema je tko sam ja u prostoru i kako se krećem u prostoru. 

Mjesto održavanja je Galerija Praktika koja nosi kontekst komunikacije umjetničkih zbivanja te odnosa pojedinca i galerijskog prostora, što će nam služiti kao početak istraživanja. Elementi sa kojima radimo su pokret, ples, glas, riječ, zvuk, prostor, vizualna umjetnost… 

Počinjemo radom na tijelu, glasu, disanju, zatim slijede osvještavanje prostora, prisutnost tu sad i percepcija, te na kraju istraživanja pojedinaca, odnosi, komunikacija, kreacija , improvizacija. Interpretacija pokreta je individualna. Radionica će trajati 4 dana u popodnevnim terminima od 16 do 19h, peti dan je otvoren za prezentaciju radnog procesa. 

Nataša Pavlov je završila višu na FTVT u Dubrovniku, nakon toga diplomirala je slikarstvo na UMAS-u.Osim u vizualnoj umjetnosti također je aktivna u izvedbenom izrazu i glazbi. U radu primjenjuje i istražuje stvaranje ,improvizaciju, percepciju i svjesnost. U radionici primjenjuje iskustvo improvizacije stečeno na različitim radionicama hrvatskih i stranih voditelja plesa,pokreta, glasa i drugih scenskih umjetnosti, te iskustvo vlastitog umjetničkog rada i rada s drugima. 

Zajedno sa Renatom Vidakovićem ( koji radi uživo zvuk) već par godina proučava i vodi radionice Impro Move i performanse improvizacije u kojima propitkuju odnose zvuka, slike, pokreta itd. Upoznali su se preko rada na glazbi i zvuku u bendu Mondo Kick, a suradnja im se nastavila i proširila dalje.Sudjelovali su u predstavi Judita FraktalFalusTeatra, a 2012. ulaze u suradnju s Teataromodsoli s kojim rade predstave Spektralni pomak I Self Moving, i radionice Improvizacije.

Mjesto: Galerija Praktika Klub Kocka Split 
Vrijeme održavanja: od 4. do 8.2.2013. 
Voditeljica : Nataša Pavlov 
Zvuk: Renato Vidaković i Siniša Nosil 
Kontakt: mob:095 5230762 
mail:spectralmove@gmail.com 
facebook: Impro Move

Comments

Tags: impro move, teatar od soli, nataša pavlov,