Kategorija: Doživljaj, Povijest

Splitska nadbiskupija

Rimski je papa u 10.st. potvrdio splitsku nadbiskupiju.

U Splitu su održavaju crkveni sabori 925. i 928.god.,na kojima je prisustvovao i hrvatski vladar Tomislav,
Na tim se saborima istaknuo ninski biskup Grgur koji se borio za neovisnu hrvatsku biskupiju i za korištenje glagoljice i hrvatskog jezika u crkvenim obredima i knjigama.
Grgur Ninski je bio jedan od najvećih pobornika da se latinski jezik zamijeni narodnim hrvatskim jezikom u hrvatskim crkvama, u prvoj polovici X. stoljeća
Na crkvenom saboru koji je održan 925. god. u Splitu bori se zajedno s kraljem Tomislavom za bogoslužje na hrvatskom (slavenskom) jeziku i za upotrebu glagoljice kao pisma. 
Zaključke sabora trebao je potvrditi tadašnji papa Ivan X , ali te 925. to nije učinjeno jer su do pape došli razni izveštaji i pisma.
Na drugom saboru koji je održan također u Splitu 928. god. ukinuta je ninska biskupija a Grguru Ninskom dodijeljena je skradinska biskupija.
Na istom saboru crkvena vlast nad cijelom Hrvatskom i Dalmacijom predana je splitskom nadbiskupu.
 Zabranjeno je zaređenje svećenika koji su služili mise na starohrvatskom (svima koji nisu znali latinski), a liturgijski jezik je službeno postao latinski. Budući da je bilo jako malo svećenika koji su znali latinski bogoslužja su se nastavila na starohrvatskom uz uporabu glagoljice.
Monumentalni spomenik Grgura Ninskog od 6m izradio je Ivan Meštrović,a nalazi se ispred Zlatnih vrata.

Comments