Kategorija: Doživljaj, Povijest

Aspalathos

Grčki naziv za tu biljku je aspalathos (ασπάλαθος).

Aspalathos

Pretpostavlja se da je na području današnjeg centra grada još u antici postojalo naselje Aspalathos/Spalatos (grč.). Podrijetlo njegova imena se izvodi od biljke brnistre (žuke, lat. Calicotome villosa) koja u okolici Splita raste u izobilju. Grčki naziv za tu biljku je aspalathos (ασπάλαθος).
U srednjovjekovnim latinskim ispravama i velikom broju dokumenata grad se naziva Spalatum, a talijanska izvedenica imena je Spalato. 

Hrvatsko ime grada bilo je Split, a tijekom 19. stoljeća Spljet, da bi potom opet bilo promijenjeno u današnje ime grada.
Po drugoj teoriji, koju navodi Toma Arhiđakon ime grada je nastalo od latinske riječi za Dioklecijanovu palaču (palatium = S-palatium).
Druga zabilježena imena su: Spalatrum, Spalathron, Spalantum, Spaleta, Spalat, Spalatro.

Comments