Kategorija: Kultura, Događanja

Ožu 28

Bookvica

U četvrtak, 28. 03. 2013. u 20.30h, u sklopu književnog programa Bookvica u Quasimodu održat će se predstavljanje knjige Mejreme Reuter - Libija: Priča o ljudima

Bookvica

Uz popratnu projekciju fotografija koje su u vidu izložbe već obišle Hrvatsku i dio Europe, uključujući Berlin, Milano i Rim.

Ukratko o autorici: 
Mejrema Reuter rođena je u Splitu, a Akademiju dramskih umjetnosti završila je u Zagrebu. Početkom 1990-ih godina odlazi u Kairo na mjesto predavačice na Katedri za teatar Američkog sveučilišta. Tamo se okušala i kao redateljica, organizatorica glazbenog programa, kazališnog programa, savjetnica za marketing i koordinatorica Edukacijskog centra Opere. U međuvremenu glavnom smjernicom njezina stvaralačkog interesa postaje implementacija drame u edukaciju i terapiju. Niz godina provodi u Kuvajtu, zatim u Bangladešu i Libiji, gdje je i dalje aktivna kao redateljica, kreativna terapeutkinja za djecu s posebnim potrebama i teško oboljelim ljudima, sklada glazbu, režira dokumentarne filmove, vodi zborove, baletnu školu i kreativne radionice, predaje dramu i glazbu… 
Prije nekoliko godina vratila se u Split i nastavila s brojnim kako umjetničkim, tako i terapeutskim aktivnostima. Osim knjige Libija - priča o ljudima, objavila je zbirku poezije Blaženi nemir.

Comments